Advokater
John Atle Bentsen
Mer informasjon her
John Atle Bentsen

Født: 1964
Juridisk embetseksamen: 1992
Advokatbevilling: 2000

 

Juridisk praksis:

 • 1996 - 1997: Storebrand ASA
 • 1998 - 2000: Norsk Hydro ASA, Industriforsikring
 • 2001 - 2003: Egen praksis
 • 2003 - d.d.: Partner i Sørlandsadvokatene DA

 

Alminnelig praksis med hovedvekt på følgende fagområder:

 • Kjøpsrett (NAF-ADVOKAT Kristiansand og Oppland)
 • Forsikringsrett
 • Erstatningsrett (Særlig trafikkskader og yrkesskader mv.)
T: 920 30 520
Knut Henning Larsen
Mer informasjon her
Knut Henning Larsen

Født: 1965
Juridisk embetseksamen: 1994
Bedriftsøkonom: 1989
Advokatbevilling: 1997
Møterett for Høyesterett: 2012

 

Juridisk praksis:

 • 1988 - 1994: Kredittrådgiver, Leder av D&B`s Kredittskole
 • 1995 - 1997: Politiadjutant, Vest-Agder politidistrikt
 • 1998- 1999: Administrasjonssjef, Vest-Agder politidistrikt
 • 1999 - d.d.: Advokat
 • Mars 2011- d.d.: Fast forsvarer ved Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett

Alminnelig praksis med hovedvekt på følgende fagområder:

 • Strafferett
 • Erstatning (trafikkskader, yrkesskader m.v.)
 • Fast eiendom
 • Kjøps- og avtalerett
 • Arverett
 • Barn- og familierett
T: 911 44 266
Arvid Kjærvik
Mer informasjon her
Arvid Kjærvik

Født: 1962 
Juridisk embetseksamen: 1989 
Advokatbevilling: 2001

 

Juridisk praksis:

 • 1989 - 1993: Advokatfullmektig, Forsikringsklagekontoret
 • 1993 - 2000: Regionleder, Delta
 • 2000 - 2003: Advokat, Norges Lastebileier-Forbund
 • 2004 - d.d: Partner i Sørlandsadvokatene DA

 

Alminnelig praksis med hovedvekt på følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett/kjøpsrett
 • Fast eiendom
 • Forsikringsrett
 • Forretningsjuss
 • Erstatningsrett
 • Transportrett/CMR
 • Prosedyre

Verv:

 • Diverse styreverv
T: 992 34 291
Susanne Moe
Mer informasjon her
Susanne Moe

Født: 1984 
Juridisk embetseksamen: 2009

 

Juridisk praksis:

 • April 2008 - Juni 2008: Prosjekttrainee, Simonsen advokatfirma DA, Oslo
 • Februar 2009 - Mars 2009: Praktikant i Forbrukerombudet, Oslo.
 • Mai 2010- juni 2012: Advokatfullmektig, Sørlandsadvokatene DA
 • Juli 2012 - d.d: Advokat, Sørlandsadvokatene DA

 

Alminnelig praksis med hovedvekt på følgende områder:

 

 • Strafferett
 • Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker

 • Husleie
 • Arv-, familie- og skifterett
 • Barnerett
 • Barnevern
 • Kjøps- og avtalerett

 

Verv:

 • Styremedlem Bertel O. Steen Agder AS
 • Styremedlem i Advokatforeningen Vest-Agder krets
T: 918 44 358
Robert Dyrnes Hovland
Mer informasjon her
Robert Dyrnes Hovland

Født: 1973
Juridisk embetseksamen: 2000
Advokatbevilling: 2007

 

Juridisk praksis:

 • 2001 - 2002: Kristiansand tingrett Namsmannsavd.
 • 2003 - 2007: Politiadvokat ved Agder Politidistrikt
 • 2007: Kommuneadvokaten
 • 2007- d.d.: Sørlandsadvokatene DA- Partner fra januar 2008
 • D.d.: Foreleser ved Universitetet i Agder

 

Alminnelig praksis med hovedvekt på følgende fagområder:

 • Strafferett
 • Erstatning
 • Fast eiendom
 • Kjøps- og avtalerett
 • Arverett
 • Barn- og familierett

 

Verv:

 • 2008- d.d.: Daglig leder og styreformann i Sørlandsadvokatene DA
 • 2010 – d.d.: Styreleder Nortrans transporter AS
T: 995 30 275
Jarle Rudi
Mer informasjon her
Jarle Rudi

Født: 1967
Juridisk embetseksamen: 1998 
Advokatbevilling: 2009

 

Juridisk Praksis:

 • 1998-2007: Politiadvokat ved Agder Politidistrikt
 • 2007-2009: Juridisk rådgiver ved Arbeidstilsynet Region Sør-Norge.
 • 2009- d.d.: Advokat hos Sørlandsadvokatene DA- Partner fra 2010.
 • D.d:           Foreleser ved Universitetet i Agder

 

Alminnelig praksis med hovedvekt på følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Strafferett
 • Vegtrafikklovgivningen/ førerkort
 • Forvaltningsrett
 • Barnevern- og barnerett
 • Kjøps- og avtalerett
 • Erstatningsrett
T: 941 41 749
Tore Øydne
Mer informasjon her
Tore Øydne

Født: 1969
Juridisk embetseksamen: 1999
Advokatbevilling: 2002

 

Juridisk praksis:

 • 1999-2001: Politiadvokat ved Oslo Politidistrikt
 • 2001- 2009: Advokat, egen praksis i Oslo.
 • 2009- d.d.: Advokat, egen praksis. Kontorfellesskap med Sørlandsadvokatene DA.

 

Alminnelig praksis med hovedvekt på følgende fagområder:

 • Strafferett
 • Barnevern
 • Arv-, familie- og skifterett
 • Utlendingsrett
 • Erstatningsrett/forsikring
 • Kontraktsrett
T: 922 11 778
Hege Aarli Klem
Mer informasjon her
Hege Aarli Klem

Født: 1965 
Offentlig godkjent sykepleier: 1990
Juridisk embetseksamen: 2005
Advokatbevilling2012

 

 

Juridisk praksis:

 • 2005- oktober 2007: Fylkesmannen i Aust-Agder
 • Oktober 2007- august 2010: Tollvesenet
 • August 2010- d.d.: Advokatfullmektig Sørlandsadvokatene DA
 • August 2010- d.d.: Sørlandsadvokatene - Partner fra 2012 

 

Alminnelig praksis med hovedvekt på følgende områder:

 • Barne- og familierett
 • Erstatningsrett

 • Fast eiendom

 • Barnevern
 • Kjøp- og kontraktsrett
 • Forvaltningsrett
 • Helse / pasientrett
T: 995 69 494
Kristine Eide
Mer informasjon her
Kristine Eide

Født: 1972
Juridisk embetseksamen: 2006
Advokatbevilling: 2009
Godkjent Advokatmekler: 2010

 

Juridisk Praksis:

 • 2007 - 2009: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Sylte AS
 • 2009 - 2011: Advokat, Advokatfirmaet Sylte AS
 • Juli 2011- d.d.: Fast bistandsadvokat ved Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett
 • 2011 - d.d.: Advokat, Sørlandsadvokatene DA.

 

Alminnelig praksis med hovedvekt på følgende områder:

 • Barnevernrett
 • Barne- og familierett
 • Arve- og skifterett
 • Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker
 • Strafferett

 

 

T: 404 13 131
Hilde Ulland
Mer informasjon her
Hilde Ulland

Født: 1973

Juridisk embetseksamen:  2000

Advokatbevilling: 2002   

 

Juridisk Praksis:

2016- DD        Advokat i kontorfellesskap med Sørlandsadvokatene DA

2012-2016      Partner Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS

2002-2012      Advokat i Forbrukeradvokaten

2000-2002      Advokatfullmektig, Forbrukeradvokaten

 

Alminnelig praksis med hovedvekt på følgende områder:

 • Kontraktsrett

 • Forbrukerentreprise

 • Fast eiendom

 • Forsikring

 • Husleie

 • Kjøps- og avtalerett
 • Jordskifte
 • Plan- og bygningsrett
 • Tingsrett
 • Rådgivning - eiendomsutvikling

 

Verv:

 • Partsrepresentant i Husleietvistutvalget
 • Flere styreverv

Annen relevant erfaring:

 • Har vært i advokatforeningens lovutvalg for Næringsrett og forbrukerett

 • Erfaring fra diverse utvalg og forum spesielt knyttet til byggtekniske fag og boligpolitikk

T: 38056412
Tone Skranefjell
Mer informasjon her
Tone Skranefjell
Født: 1969
Juridisk embetseksamen: 1996
Advokatbevilling: 2015  

 

Juridisk Praksis:

2016-d.d Advokat, Sørlandsadvokatene DA
2016-2016 Seniorskattejurist, Skatt Sør
2008-2015 Seniorrådgiver, Tollregion Sør-Norge
2006-2008 Politiadvokat, Agder politidistrikt
1996-2006 Politiadvokat, Oslo politidistrikt

 

Alminnelig praksis med hovedvekt på følgende fagområder:

·         Strafferett
·         Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker
·         Innførselsmerverdiavgift - tollverdi
·         Særavgift
·         Forvaltningsrett
·         Arverett
·         Barne- og familierett

 

T: 92 41 02 13
Sekretærer
Elisabeth Frigstad
Mer informasjon her
Elisabeth Frigstad

Kontormedarbeider/sekretær

T: 38 05 86 00
Sara Lundberg
Mer informasjon her
Sara Lundberg

Kontormedarbeider/regnskapsfører

T: 38 05 64 14
 
Fagområder
 • Alminnelig forretningsjus
 • Arbeidsrett
 • Arverett
 • Bankrett
 • Barnevernsrett
 • Bolig- og husleierett
 • Entrepriserett
 • Ekspropriasjonsrett
 • Erstatningsrett herunder personskader (bilulykke og yrkesskader)
 • Familierett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Flyktning- og fremmedrett
 • Forbrukerrett
 • Forsikringsrett
 • Forvaltningsrett
 • Gjeldsforhandling, konkurs Inkasso
 • Kontraktsrett

 • Odels- og åsetesrett
 • Pant og kausjonsrett
 • Prosedyre
 • Selskapsrett
 • Skifterett
 • Strafferett
 • Transportrett
 • Trygde- og sosialrett
 
Eksterne lenker
Bak nettstedet står Advokatforeningen, Norges Juristforbund og Juristenes utdanningssenter.
Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter, samt nyere domstolsavgjørelser.
Fakta og informasjon om fri rettshjelp.
Snarvei til Brønnøysundregistrene.
Her finner du informasjon fra Statens kartverk.
Norges domstoler på internett. Her finner du informasjon om domstolene og deres arbeid, samt linker til de ulike domstolenes egne nettsider.
 
Kontakt oss
Beskriv kort hva du trenger hjelp til:
 

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:

Østre Strandgate 29
4610 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 281,
4663 Kristiansand

Telefon: 38 05 86 00
Felles Epost: post@sorlandsadvokatene.no
Telefaks: 38 05 86 01
Foretaksnr: 885 722 512

 
Våre priser:

Hva koster det?

Kostnaden forbundet med oppdraget vil i første rekke avhenge av medgått tid, oppdragets art og vanskelighetsgrad. Timeprisen for det enkelte oppdrag skal avtales og angis i den oppdragsbekreftelse som klienten får.

Pr. 01.01.2017 beregner vi følgende veiledende timesatser:

For private/forbruker: NOK 1.500 – 2.500 eks. mva.
For næringsdrivende: NOK 1.500 – 2.800 eks. mva.

Inklusive merverdiavgift utgjør ovennevnte timesatser NOK 1 875 – 3 125 for private/forbruker, og NOK 1 875 -3.500 for næringsdrivende.

Utlegg blir belastet særskilt.

Fri rettshjelp

Dersom du har en brutto årsinntekt under kr. 246.000,- og netto likningsformue under kr. 100.000,-, vil det i enkelte sakstyper være mulig å få fri rettshjelp. Det påløper en egenandel som per tiden er kr. 1 020,-. I saker for domstolen vil egenandelen maksimalt utgjøre kr. 8.160,-.

Forsikringsdekning

De fleste forsikringsordninger har en egen polise som dekker utgifter til advokat. Polisen vil normalt være begrenset til å gjelder enkelte sakstyper og som regel forutsette at det dreier seg om en tvist. Det betales egenandel som er fastsatt i den enkelte forsikringsavtale. 

Innhold på sorlandsadvokatene.no:

Mer informasjon om hver enkelt medarbeider.
Våre advokater har lang praksis fra både privat næringsliv og offentlig forvaltning. Vi kan derfor ta på oss oppdrag innen de fleste fagområder
En samling lenker som peker til kvalitetssikret informasjon om jus og jus-relaterte saker

Øvrig informasjon:

Dette nettstedet er designet av Gevir Kommunikasjon, Oktober 2013. Sørlandsadvokatene har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering av materiale fra sorlandsadvokatene.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale
© Sørlandsadvokatene DA 2013